رزین های کاتیونی و آنیونی

 

رزین های تعویض یونی ذرات جامدی هستند که می توانند یون های نامطلوب در محلول را با همان مقدار اکی والان از یون مطلوب با بارالکتریکی مشابه جایگزین کنند .

میزان تبادل یونی که رزین قادر است با محیط خود انجام دهد را ظرفیت رزین می گویند که بر حسب اکی والان از یون های قابل تعویض و یا میلی گرم معادل کربناتی به ازاء واحد حجم رزین بیان می شود .

رزین های تعویض یونی را می توان به دو گروه رزین های کاتیونی و رزین های آنیونی تقسیم کرد و معمولا بر حسب حجم فروخته می شوند .

استفاده از رزین های تعویض یونی یا سختی گیرها در صنعت تصفیه آب و فاضلاب و بالاخص سیستم اسمزمعکوس موجب جلوگیری از تشکیل رسوب روی ممبران ها و پائین آمدن راندمان دستگاه می گردد .

 

 

 


 

                      

 

 

                    

 

Please publish modules in offcanvas position.