شستشودهنده ممبران

در دستگاه ههای RO زمانی که تولید آب از دستگاه کاهش و یا TDS آب خروجی تصفیه شده افزایش می یابد قبل از تعویض ممبران ها شستشوی شیمیایی دستگاه انجام میگردد. در صورتی که شستشوی شیمیایی تاثیر نداشت زمان تعویض ممبران ها فرا رسیده است .

مواد شیمیایی RO-Cleaner یا شستشو دهنده ممبران به دو شکل زیر عرضه می گردد.

  1. شستشو دهنده ممبران نوع اسیدی : ماده ای است با مقدار PH پایین که به منظور حذف رسوبات غیر آلی مانند هیدروکسید ها ، کربنات کلسیم و آهن بر روی ممبران استفاده می شود .
  2. شستشو دهنده ممبران نوع قلیایی : ماده ای است قلیایی که بمنظور از بین بردن مواد کلوئیدی و آلی و نیز حذف رسوبات ناشی از میکروارگانیزمها از ممبران های دستگاه اسمز معکوس استفاده می شود . این ماده در حذف هیدروکسید ها و اکسیدهای آهن زمانی که با شستشو دهنده اسیدی استفاده می شود ، بسیار موثر خواهد بود .

این محصول در بشکه 230 کیلوگرمی و گالن های 25 کیلوگرمی عرضه می گردد.

  

 

 

 

 

شستشو دهنده ممبران اسیدی و قلیایی

 

 

 

  

 

 

 

 

Please publish modules in offcanvas position.