سود

بیشتر منعقد کننده های معدنی ترکیبات آهن و آلومینیم هستند و PH آب را کاهش می دهند . PH آب در بار سطحی ذرات و راسب شدن لخته ها تاثیر دارد. لازم است PH آب با کمک موادی مانند سود تنظیم گردد. همچنین در مواردی برای حذف سختی موقت از سود بهره گیری میشود .

سود مایع با خلوص 33-30 درصد و همینطور 50 درصد قابل تحویل در انواع بشکه های پلی اتیلن و تانکر قابل عرضه می باشد.

سود جامد ( پرک) با خلوص حداقل 98 درصد قابل تحویل در کیسه های مخصوص 25 کیلوگرمی قابل عرضه می باشد .

آنالیز سود پرک

Please publish modules in offcanvas position.